Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. 14 czerwca 2015

W miniony piątek mieliśmy okazję obchodzić uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a przez cały czerwiec śpiewamy litanię o Sercu Pana Jezusa. Ten rys pobożności (jak również praktykowanie pierwszych piątków) wielu z nas jest znany i przez wielu praktykowany, Czy jednak znamy jego genezę?

Zaznaczmy bardzo wyraźnie, że nabożeństwo do Serca Jezusowego bazuje na objawieniu prywatnym. Nie jest elementem powszechnego Objawienia, gdyż ten etap działania zbawczego skończył się ze śmiercią ostatniego z Apostołów. Otrzymane przez Kościół do tego czasu Objawienie wystarcza do zbawienia i nikt nie ma obowiązku wierzyć ani praktykować niczego ponad to, co zawarte jest w Piśmie Świętym i Tradycji. Niemniej praktyka życia Kościoła wykazała, że także pewne elementy wzięte z objawień prywatnych mogą do zbawienia pomagać i być owocne. A tak się dzieje w przypadku wizji, które były udziałem francuskiej wizytki Małgorzaty Marii Alacoque, żyjącej w XVII wieku w klasztorze w Paray-le-Monial.

W czasie czterech wizji (w latach 1673 – 1675) siostra Małgorzata otrzymała orędzie, wzywające do ożywienia i umocnienia kultu zranionego włócznią Serca Pana Jezusa. Zaczątki takiego nabożeństwa wywodzą się ze średniowiecza i dotyczą czci piątej Rany Jezusowej. Miało ono zdecydowanie charakter prywatny, a szczególnie propagowane było przez dominikanów. Objawienia, których doznała Małgorzata (i kult z nich wypływający) nie od razu zyskał akceptację Kościoła. Dopiero wieść o oddolnie rozkwitającej pobożności „sercańskiej” i jej błogosławionych owocach skłoniła Stolicę Apostolską do wydania oficjalnej aprobaty. Nie bez znaczenia był tu memoriał polskich biskupów z roku 1765 (a więc 250 lat temu). Siostrę Małgorzatę kanonizowano w 1920 roku.

Kult Najświętszego Serca przybrał kilka form. Najbardziej oficjalną z nich, uwzględnioną w kalendarzu całego Kościoła jest celebrowanie uroczystości Najświętszego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała. Bardzo propagowaną (bo wprost wiodącą ku ożywieniu życia wiary) jest praktyka spowiedzi i Komunii Świętej w dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego. Powszechnie znana jest litania do Serca Jezusowego, pieśni ku Jego czci, jak również akt poświęcenia Sercu Jezusa rodzaju ludzkiego. Mniejszą popularność zyskała Godzina Święta – przynajmniej godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w nocy z czwartku na piątek dla uczczenia konania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. W wielu domach wiszą wizerunki Serca Pana Jezusa, a wręcz nie sposób policzyć świątyń, funkcjonującym pod Jego wezwaniem.

Powrót do listy katechez