Biblijne ABC (1)16 marca 2014

Wiara Kościoła Katolickiego opiera się na dwóch filarach: Piśmie Świętym i Tradycji Apostolskiej. Spróbujmy w serii krótkich katechez przybliżyć podstawowe wiadomości na temat Biblii. Pismo Święte powstawało na przestrzeni całych wieków i nie jest jednorodnym dziełem literackim. Składają się na nie 72 księgi, z czego 45 powstało przed Chrystusem (to Stary Testament), a 27 zawiera nauczanie Zbawiciela i komentarze do niego (to Nowy Testament). Każda z tych ksiąg powstała w pewnym kontekście historycznym i kulturowym, ma swojego ludzkiego autora, charakteryzuje się pewnym gatunkiem literackim (czasem w jednej księdze występuje gatunków kilka). Wszystkie te okoliczności należy brać pod uwagę przy interpretacji tekstu. Gdy się tych okoliczności nie weźmie pod uwagę, wcale nietrudno o fałszywe interpretacje czy wręcz błędy dogmatyczne.

Oryginalny tekst Biblii powstał w językach hebrajskim i greckim. Ponieważ korzystamy z przekładów na język polski, ważne jest, by używany przez nas tekst był wiarygodny. Najlepiej oprzeć się na autorytecie władz Kościoła, które zaakceptowane przekłady opatrują adnotacją „Imprimatur” na odwrocie strony tytułowej. W takim wypadku mamy także pewność, że tekst został opatrzony właściwymi komentarzami, które pomogą nam zrozumieć – często wcale niełatwy – tekst natchniony.

Przy studiowaniu Pisma Świętego wielokrotnie zachodzi konieczność wskazania konkretnego miejsca w tekście. Pomocne są w tym skrótowe oznaczenia, tzw. sigla biblijne. Przykładowo skrót Mt 5,1 mówi nam, że wskazujemy pierwszy wers w piątym rozdziale Ewangelii wg. Św. Mateusza.